Аналіз стану ринку цінних паперів за період проходження практики | MegaDOCs

Аналіз стану ринку цінних паперів за період проходження практики

Розділ 11. Аналіз стану ринку цінних паперів за період проходження практики.

Інформаційна довідка щодо розвитку

фондового ринку України протягом січня-квітня 2015 року

Реєстрація випуску цінних паперів

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні-квітні 2015 року становив 19,40 млрд грн, що менше на 6,70 млрд грн порівняно з відповідним періодом 2014 роком (26,10 млрд грн).

Протягом січня-квітня 2015 року Комісією зареєстровано 39 випусків акцій на суму 14,19 млрд грн (таблиця 1). Порівняно з аналогічним періодом 2014 року обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 10,88 млрд грн.

Таблиця 1. Обсяг випусків акцій зареєстрованих центральним апаратом Комісії (з розподілом за положеннями)

протягом січня-квітня 2015 року, млн грн

МІСЯЦЬРішення Комісії від 26.01.2005 №21 “Про затвердження Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випускуРішення Комісії від 30.12.98 №221 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств” (Рішення 221/98)Рішення Комісії від 11.04.00 №39 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації” (Положення 39/00)Рішення Комісії від 15.03.07 №487 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств»  (Рішення 487/07)Рішення Комісії від 26.04.07 №942 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій» (Рішення 942/07)За  рішеннямиНаціональної комісії з цінних паперів та фондового ринкуРішення Комісії  від 17.03.2000 №25 “Про порядок збільшення статутного фонду акціонерного товариства у зв’язку з індексацією основних фондів (07-04/98)”  (Положення 07-04/98)Рішення Комісії від 14.09.2000 №125 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду» (Рішення 125)За рішеннями СудуРішення Комісії від 18.03.02 N 102 “ Щодо реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності” (Рішення №102)УСЬОГОСічень000001 572,2300001 572,23Лютий000008 689,848 689,84Березень000003 095,7400003 095,74Квітень00000832,890000832,89Усього0000014 190,69000014 190,69

Значні за обсягом випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій протягом зазначеного періоду, зареєстровано наступним банківським установам, з метою збільшення статутного капіталу, зокрема: ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ КБ «Хрещатик», ПАТ Банк «Київська Русь», ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» та ПАТ КБ «Преміум».

Комісією протягом січня-квітня 2015 року зареєстровано 38 випусків облігацій підприємств на суму 2,70 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2014 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зменшився на 4,38 млрд грн (таблиця 2).

Таблиця 2. Обсяг та кількість випусків облігацій підприємств

зареєстрованих Комісією протягом січня-квітня 2015 року, млн грн

МісяцьОбсяг випуску облігацій підприємств, млн грнКількість випусківПідприємства (крім банків та страхових компаній)БанкиСтрахові компаніїЗагальний обсяг зареєстрованих випусківСічень782,0000782,006Лютий934,6800934,6818Березень690,0000690,003Квітень294,8400294,8411Усього2 701,51002 701,5138

Реєстрація випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування

Протягом січня-квітня 2015 року обсяг зареєстрованих Комісією випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 1,76 млрд грн, що менше на 13,93 млрд грн порівняно з даними за аналогічний період 2014 року.

Протягом січня-квітня 2015 року обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ становив 749,28 млн грн, що більше на 731,58 млн грн порівняно з даними за аналогічний період 2014 року.

З початку реєстрації за станом на 30.04.2015 кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів становила 2 070 інститутів спільного інвестування, з них:

383 – корпоративних інвестиційних фондів,

1 687 – пайових інвестиційних фондів.

Діяльність організаторів торгівлі

За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом січня-квітня 2015 року становив 139,88 млрд рн. (таблиця 3).

Таблиця 3. Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на

організаторах торгівлі протягом січня-квітня 2015 року, рн. рн.

ПеріодОрганізатор торгівліУсього