Послуги торгівця цінними паперами з інвестиційного консультування клієнтів та інші операції | MegaDOCs

Послуги торгівця цінними паперами з інвестиційного консультування клієнтів та інші операції

Розділ 5. Послуги торгівця цінними паперами з інвестиційного консультування клієнтів та інші операції.

Інвестиційне консультування на ринку цінних паперів

 

Розвиток економіки будь-якої держави вимагає забезпечення можливостей мобілізації, розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів. В умовах ринкової економіки можливості державного розподілу фінансових і матеріальних ресурсів істотно обмежені, державне втручання виражається найчастіше в законодавчому регулюванні процесів розподілу коштів.

Економіка України нині зазнає серйозних змін, зв'язаних зі зміною форм власності та формуванням ринкових відносин. При цьому більшість господарчих суб'єктів ґрунтується на індивідуальній або колективній власності й самостійно або через відповідних фінансових посередників вишукують грошові й матеріальні ресурси на фінансових ринках у необхідних їм обсягах і за ринковими цінами.

Тому інвестору необхідна допомога на таких основних рівнях:

•   допомога у виборі правильної стратегії - переконатися, що доход знаходиться на правильному рівні, вирішити співвідношення між зростанням капіталу й поточним доходом, забезпечити необхідну диверсифікованість вкладень із урахуванням рівня ризику;

•   забезпечити рекомендації або професійно виконувати за інвестора керування інвестиціями відповідно до розробленої стратегії, ухвалювати рішення щодо купівлі необхідних цінних паперів і розміщення активів у різних секторах економіки;

•   забезпечувати рекомендаціями при зміні персонального стану й запитів інвестора, при зміні законодавства, при необхідності обрахунку темпів інфляції.

Таку допомогу може надати інвестиційний консультант – особа, що надає консультаційні послуги з приводу випуску й обігу цінних паперів, управління портфелем, аналізу корпоративних фінансів, аналізу ризиків, оцінки інвестиційних проектів, податкового планування при інвестиціях.

Діяльність інвестиційного консультанта має базуватися на таких принципах: максимальна спрямованість на запити та потреби клієнтів; взаємодія з ними виключно на засадах переконання на добровільній основі шляхом інформування, консультування, навчання; системність; відповідальність за результати консультування та якість наданих послуг; незалежність та конфіденційність; гнучкість в сучасних нестабільних умовах; демократичність у прийнятті рішень; часткова самоокупність витрат на здійснення своєї діяльності.

За українським законодавством, інвестиційне консультування для фізичних і юридичних осіб поки не вважається професійною діяльністю на ринку цінних паперів, і тому консультантам не потрібне одержання ліцензії. Також інвестиційним консультуванням можуть додатково до своєї основної діяльності займатися торговці без одержання додаткового дозволу. У деяких країнах на цей вид діяльності потрібно одержати відповідний дозвіл державних органів або, принаймні, пройти реєстрацію як такого консультанта. Існує ймовірність того, що виконання послуг з консультування на ринку цінних паперів України, як консультування в аграрній сфері, стане такою само професійною діяльністю, як і торгівля цінними паперами, і на цей вид діяльності потрібна буде окрема ліцензія.

До робіт з інвестиційного консультування на ринку цінних паперів належать:

1. Аналіз ринку цінних паперів, тобто, аналіз можливості здійснення угод, вивчення й прогнозування кон'юнктури ринку.

2. Лістинг цінних паперів на фондовій біржі.

3. Організація навчання персоналу для всіх працюючих на ринку цінних паперів, підбір кадрів.

4. Організація рекламних кампаній, пов'язаних із цінними паперами.

5. Розробка методичної, нормативної документації по операціях з цінними паперами, охоплюючи проекти в галузі депозитарної, реєстраторської й розрахунково-клірингової інфраструктури, комунікацій.

6. Розробка загальної портфельної стратегії, поточне планування й контроль за управлінням портфелем цінних паперів, аналіз і оцінка стану портфеля з позиції досягнення його цілей, рівня ризиків і ліквідності.

7.  Податкове планування по платежах, пов'язаних із цінними паперами.

8. Підготовка та реєстрація емісії та проспекту емісії, інші роботи, пов'язані з випуском цінних паперів.

9.  Оцінка й аналіз цінних паперів.

10. Оцінка емітента для рішення можливості вкладень у його цінні папери.

11.  Представництво сторін при фондових операціях.

12.  Участь у розміщенні українських ЦП на закордонних ринках.

Робота інвестиційного консультанта є складним процесом, який вимагає великих знань та досвіду. В зв'язку з цим до основних умов ефективного консультування слід віднести наступні: консультант має строго дотримувати комерційних таємниць і інформації про можливі проблеми клієнта;  раціональні рішення слід вибирати разом із клієнтом; консультант має зібрати всі необхідні відомості про самого клієнта, його проблеми і фінансовий стан, про ймовірні ризики його операцій; консультант зобов'язаний повідомляти клієнтові інформацію про власний інтерес до тих чи інших цінних паперів, операцій або фірм; консультант повинен оцінювати й повідомляти клієнтові відомості про ймовірні ризики на ринку цінних паперів.

Це забезпечить налагоджену співпрацю інвестиційних консультантів з клієнтами на ринку цінних паперів, що має сприяти подоланню економічних труднощів і створенню цивілізованого національного фондового ринку.