Взаємодія торговця з іншими професійними учасниками ринку цінних паперів: депозитарною установою, реєстроутримувачем, фондовою біржею | MegaDOCs

Взаємодія торговця з іншими професійними учасниками ринку цінних паперів: депозитарною установою, реєстроутримувачем, фондовою біржею

РОЗДІЛ 8. Взаємодія торговця з іншими професійними учасниками ринку цінних паперів: депозитарною установою, реєстроутримувачем, фондовою біржею

Порядок Відкриття Рахунку у цінних папер у депозітарній установі.

Порядок взаємодії торговців із депозитарних установою.

«ТАСК-БРОКЕР» взаємодіє з депозитарними установами (раніше вони називалися хранителями ЦБ) за кількома напрямками:

1. «ТАСК-БРОКЕР» сам є депозитарною установою і може взаємодіяти з іншими депозитарними установами саме в такому статусі. Як депозитарна установа «ТАСК-БРОКЕР» відкриває своїм клієнтам рахунки в ЦБ на основі Договору про обслуговування рахунку в ЦБ. При необхідності ці клієнти подають «ТАСК-брокер» як депозитарній установі різні розпорядження по ЦБ і «ТАСК-БРОКЕР» виконує ці розпорядження в певних депозитарною законодавством порядку.

Таку схему роботи можна представити у такому вигляді:

Наприклад, клієнт депозитарної установи «ТАСК-БРОКЕР» (клієнта депозитарної установи ще називають депонентом) продає комусь ЦБ, які має на своєму рахунку. Відбувається операція поставки ЦП з рахунку депонента.

• Клієнт (фіз. або юр. особа) «ТАСК-брокер» захотів продати комусь ЦБ, які має на своєму рахунку, підписав з цією людиною (або юр.особою) договір купівлі-продажу цих ЦП. Далі він подає «ТАСК-брокер» розпорядження на поставку цих ЦП покупцеві.

• Розпорядження реєструється фахівцем депозитарного відділу: заноситься в спеціальний журнал (у нас це просто excel-файл на комп'ютері), розпорядженням присвоюється спеціальний номер реєстрації. Ставиться дата прийому цього розпорядження в роботу.

• Інформація, яка вказана клієнтом в розпорядженні (реквізити ЦБ, контрагент), заноситься фахівцем депозитарного відділу в спеціальну комп'ютерну програму «Оберон», яка пов'язує всі депозитарні установи депозитарної системи України. І повідомлення з цією інформацією з'являється в моніторі у фахівця депозитарного відділу того депозитарної установи, якому воно призначається (у якого покупець ЦБ нашого клієнта має рахунок в ЦБ типу такого, як наш клієнт має рахунок в «ТАСК-брокер»).

• Після того, як приймаюча сторона прийняла надійшли ЦБ (фахівець натиснув в «Обероне» кнопочку «Прийняти ЦБ»), обидва депозитарних установи формують в цій же програмі виписки про операції та про стан рахунку для своїх клієнтів і подають ці виписки своїм клієнтам. По суті, депозитарна установа звітує перед клієнтом про результати виконання розпорядження. Але за виписками клієнтові потрібно приходити в офіс або потрібно висилати ці виписки поштою, тому як тільки папери були списані / отримані, фахівець депозитарного відділу повідомляє по телефону або е-мейлу про результати операції.

Операція з прийому ЦП на рахунок клієнта аналогічна, тільки тепер все навпаки: наш депонент тепер покупець (подає нам розпорядження на прийом ЦБ), а в іншого депозитарної установи депонент тепер продавець (подає йому розпорядження на поставку ЦП). І тепер «ТАСК-БРОКЕР» після реєстрації отриманого від свого депонента розпорядження не виставляє ЦБ в програмі «Оберон», а сидить і чекає, поки в програмі з'явиться повідомлення про те, що депозитарна установа продавця виставив ЦБ на покупця (тобто, нашого депонента ). А далі ми читаємо це повідомлення, перевіряємо, що вся інфа збігається з тією, яка у нас в розпорядженні нашого клієнта, і натискаємо кнопочку «Прийняти ЦБ». Далі - формування сторонами виписок для своїх депонетов.

Ще може бути розпорядження від клієнта на передачу ЦП, які у нього на рахунку, емітенту цих ЦП. У такому випадку після процедури реєстрації отриманого від клієнта розпорядження фахівець депозитарного відділу заносить інформацію цього розпорядження в спец.программа «Оберон», але вже не якесь депозитарна установа бачить у себе в моніторі це повідомлення, а фахівець самого Центрального депозитарію «НДУ» бачить у себе в моніторі це повідомлення - що такий-то людина хоче повернути емітенту його ЦБ.

Бувають випадки, коли фахівець депозитарної установи, яке виставляє ЦБ (тобто формує в «Обероне» повідомлення для депозитарної установи-получаетля), зробив якусь помилку (реквізит якийсь написав з помилкою), а фахівець депозитарної установи-одержувача помітив цю помилку ( інфа повідомлення не зійшлася з тією, яку він бачить у розпорядженні, що подав його депонент), тоді ці фахівці созваниваются, повідомлення в програмі скасовується і виставляння ЦБ починається по-новому. Такі помилки можуть бути допущені фахівцями випадково, а може бути так, що сам депонент подав невірну інфу в розпорядженні. У такому випадку розпорядження потрібно переробляти.

 

2. «ТАСК-БРОКЕР» може взаємодіяти з депозитарними установами як звичайний торговець ЦП. Тут можна навести два приклади:

• Торговець купує / продає ЦП за свій рахунок і для себе - дилерська діяльність. У такому випадку він повинен подати своєму депозитарній установі (в якому у нього відкритий рахунок в ЦБ) розпорядження на поставку / прийом ЦБ. Так як «ТАСК-БРОКЕР» є депозитарною установою і має свій рахунок у себе ж, то він як би сам собі подає ці розпорядження. Це полегшує роботу. Але торговець може і не бути депозитарною установою, тоді він взаємодіє з іншою організацією, яку він вибрав собі як депозитарна установа.

• Торговець купує / продає ЦП за рахунок клієнта і для нього - брокерська діяльність. У такому випадку він може готувати розпорядження своїх клієнтів для їх депозитарних установ. Буває так, що торговець (брокер) є ще й депозитарною установою для цього свого «брокерського» клієнта. Тоді це полегшує роботу і він може підготувати і подати самому собі ці розпорядження.

Порядок відкриття рахунку в депозитарній установі:

1.Вивчення ринку послуг депозитарних установ. Вибір конкретного депозитарної установи для відкриття в ньому рахунку. Критерії вибору у кожного суб'єкта свої, наприклад, тарифи.

2.Подача депозитарній установі пакету документів. Які саме документи - читаємо «Положення про провадження депозітарної ДІЯЛЬНОСТІ».

3.При депозитарною установою пакету документів. Перевірка їх.

4.Подготовка депозитарною установою необхідних бланків зі свого боку (договір про обслуговування рахунку в ЦП, анкета і тд.). Підписання цих документів.

5.Внесеніе депозитарною установою інформації про нового депонента в програму «Оберон». Формування картки депонента в програмі. Присвоєння рахунку номера.

Рахунок відкрито!

Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

Вимоги до учасників клірингу/клієнтів учасників клірингу

3.1.  Учасниками клірингу можуть бути юридичні особи  –  резиденти, що мають чинну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку  -  діяльності з торгівлі цінними паперами, а також Національний банк України, який здійснює операції з цінними паперами на виконання своїх функцій, визначених законодавством України.

3.2.  Розрахунковий центр надає учаснику клірингу клірингові послуги на підставі укладеного з ним договору про кліринговеобслуговування за умови взяття його на облік у порядку, встановленому Положенням про клірингову діяльність та цими Правилами.

3.2.1. Особа, яка має намір стати учасником клірингу (за виключенням Національного банку України), для взяття її на облік Розрахунковим центром як учасника клірингу, також повинна відповідати наступним вимогам:мати відкритий в Розрахунковому центрі поточний/кореспондентський рахунок;мати відкритий рахунок у цінних паперах в депозитарній установі;мати відкритий в

Розрахунковому центрі рахунок для здійснення розрахунків;укласти з Розрахунковим центром договір про клірингове обслуговування;призначити розпорядника (розпорядників) клірингового рахунку, який (які) відповідають вимогам Розрахункового центру;стати учасником Гарантійного фонду Розрахункового центру (у разі необхідності) відповідно до Положення про Гарантійний фонд Розрахункового центру та умов договору про клірингове обслуговування;мати програмне та технічне забезпечення, належні канали зв’язку з Розрахунковим центром, які відповідають вимогам внутрішніх документів Розрахункового центру.

3.3.  Розрахунковий центр з метою перевірки відповідності вимогам цих Правил особи, яка має намір стати учасником клірингу, та учасника клірингу, має право вимагати надання додаткових документів.

3.4.  Розрахунковий центр може взяти на облік клієнтів учасника клірингу на підставі інформації, наданої учасником клірингу у порядку, встановленому  Положенням про клірингову діяльність, Правилами провадження клірингової діяльності Розрахункового центру та Регламентом провадження клірингової діяльності Розрахункового центру.

 

Організація поставки цінних паперів по укладеним біржовим угодам та позабіржовим угодам.

За біржовими угодами все відбувається автоматично через Розрахунковий центр. Для біржових угод контрагентом торговця є Розрахунковий центр як Центральний контрагент.

За позабіржових операцій весь процес трохи складніше:

1.Ініціірованіе і підписання договору купівлі-продажу ЦП між сторонами.

2.Подача кожною стороною свого депозитарній установі розпоряджень на поставку і прийом ЦБ.

3.Пріём, реєстрація і виконання депозитарними установами в програмі «Оберон» отриманих від своїх депонентів (сторін позабіржовий угоди) розпоряджень.

4.Фіксірованіе сторонами позабіржовий угоди факту переходу права власності на ЦП на основі впісок, отриманих від своїх депозитарних установ.

Глава IV. Порядок організації та проведення біржових торгів

Стаття 19. Загальні положення порядку організації та проведення біржових торгів

19.1. Цією главою Правил визначається порядок організації та проведення біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які пройшли допуск до торгівлі на біржі згідно з главою III Правил.

Порядок організації та проведення біржових торгів фінансовими інструментами, які згідно з законодавством України та нормативно – правовими актами Комісії запроваджуються в обіг шляхом реєстрації Біржею в Комісії специфікації такого фінансового інструмента, визначається окремим документом, який підлягає реєстрації в Комісії.

19.2. Біржа забезпечує організацію та проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, реєструє контракти купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначає умови і порядок виконання укладених контрактів та здійснює контроль за їх виконанням.

19.3. Торговельні дні встановлюються Біржовою Радою з урахуванням вимог чинного законодавства.

Початок торговельного дня – 10:00, закінчення торговельного дня – 17:45, якщо інше не визначено Біржовою Радою.

19.4. Протягом торговельного дня може відбуватися кілька торговельних сесій. Моменти початку та закінчення сесій в межах одного торговельного дня визначаються Головою Правління Біржі або уповноваженою ним особою.

19.5. Біржова рада за погодженням з державним представником на Біржі має право змінювати час початку та/або закінчення торговельного дня з урахуванням вимог законодавства. Інформація про рішення, які прийняті Біржовою радою відповідно з цим пунктом, доводяться до відома учасників торгів не пізніше ніж за 3 (три) робочих днів до дати набуття їх чинності. Повідомлення здійснюється за допомогою ЕТС, а також шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Біржі.

19.6. Розклад надання Біржею послуг щодо організації торгів доводиться до відома учасників торгів шляхом розміщення цієї інформації на сайті Біржі. У випадку виникнення змін офіційних строків торгів Біржа забезпечує оприлюднення інформації про це через веб-сайт Біржі не менш ніж за три робочих дні до дати введення їх в дію.

19.7. Біржа забезпечує організацію та проведення біржових торгів: з використанням ЕТС Біржі за технологіями ринку заявок, ринку котировок, ринку Репо та одностороннього аукціону.

19.8. Всі контракти, укладені з використанням ЕТС, незалежно від місця знаходження Робочої станції, з якої учасник Біржі подає заявки та укладає контракти в ході торговельної сесії, вважаються укладеними в м. Києві.

19.9. Укладання біржових контрактів здійснюється на підставі зареєстрованих заявок учасників торгів шляхом їх виконання в порядку, визначеному цими Правилами.

19.10. Ціни цінних паперів та інших фінансових інструментах подаються в заявках учасників торгів у гривнях, якщо інше з додержанням вимог законодавства не встановлене Котирувальною комісією Біржі.

19.11. При укладанні на Біржі біржових контрактів учасники торгів мають дотримуватися вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

РОЗДІЛ ІІІ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

Стаття 6. Торговельний день

6.1. Торговельні дні встановлюються Біржовою Радою з урахуванням вимог чинного законодавства.

6.2. Початок торговельного дня – 10:30, закінчення торговельного дня – 17:30, якщо інше не визначено Біржовою Радою.

6.3. Протягом Торговельного дня може відбуватися декілька Торговельних сесій. Момент початку і закінчення Торговельних сесій в межах одного Торговельного дня визначаються Головою Правління Біржі або уповноваженою ним особою.

6.4. Біржова рада за погодженням з державним представником на Біржі має право змінювати час початку та/або закінчення Торговельного дня з урахуванням вимог законодавства України. Інформація про рішення, які прийняті Біржовою радою відповідно з цим пунктом, доводяться до відома Учасників торгів на строковому ринку не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до дати набуття ними чинності. Повідомлення здійснюється за допомогою ЕТС, а також шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Біржі.

6.5. У Секції строкового ринку Торги проводяться в наступному порядку:

6.5.1. Торговельна сесія. Протягом Торговельної сесії Учасники біржових торгів на строковому ринку мають право подавати Заявки, передбачені статтею 9 Правил торгівлі в Секції строкового ринку. Виконання Заявок здійснюється на принципах безперервного подвійного аукціону зустрічних Заявок.

6.5.2. Якщо Положенням передбачено проведення процедури розрахунку ринкових ризиків і визначення зобов'язань по перерахуванню Варіаційної маржі двічі в день, то Біржа проводить в ході Торговельної сесії денну клірингову сесію. На час її проведення Біржа призупиняє Торги. Час початку та закінчення періоду призупинення Торгів в цілях проведення денної клірингової сесії визначається рішенням Правління Біржі.

6.5.3. У випадку, якщо відповідно до Положення в ході Торговельної сесії виникає необхідність зміни Верхнього і Нижнього лімітів коливань цін Строкового контракту, Біржа призупиняє можливість укладання такого Строкового контракту на Торгах для зміни вказаних лімітів.

 1.  ава IV. Порядок організації та проведення біржових торгів
  1.  Розділ 6. Загальні положення щодо організації торгів цінними паперами та
   1.  іншими фінансовими інструментами на Біржі
    1.  6.1. Організація та проведення біржових торгів на вторинному ринку.
    2.  Укладання біржових контрактів з цінними паперами (фінансовими
    3.  інструментами) на Біржі здійснюється на ринку котировок, ринку
    4.  заявок, одностороннього аукціону або на ринку РЕПО,як визначено в
    5.  розділах 7 - 9, 12 цих Правил у відповідних режимахторгів.
    6.  Продаж пакетів акцій акціонерних товариств, що належать державі, за
    7.  участю Фонду державного майна України, здійснюєтьсяшляхом
    8.  проведення аукціону згідно вимог розділу 10 цих Правил.
    9.  Реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється
    10.  шляхом проведення аукціону згідно вимог розділу 11 цих Правил.
    11.  Торги цінними паперами на умовах їх зворотного продажу (купівлі)
    12.  здійснюються в порядку, встановленому у розділі 12 цих Правил.
    13.  Біржею можуть встановлюватися з урахуванням вимог чинного
    14.  законодавства особливості проведення біржових торгів з одностороннім
    15.  забезпеченням розрахунків, а також за участі Національного банку
    16.  України як учасника біржових торгів.
    17.  6.2. Організація та проведення біржових торгів на первинному ринку.
    18.  Первинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин, пов'язаних
    19.  з розміщенням цінних паперів.
    20.  Укладання біржових контрактів на первинному ринку зцінними
    21.  паперами (фінансовими інструментами) на Біржі здійснюється на ринку
    22.  одностороннього аукціону, як визначено в розділі 9 цих Правил.
    23.  6.3. Оформлення та облік документів, які використовуються при укладанні
    24.  та виконанні біржових контрактів здійснюється відповідно до вимог
    25.  чинного законодавства, цих Правил, рішень органів Біржі.
    26.  Складання, оформлення та облік документів може здійснюватися за
    27.  допомогою технічних засобів, зокрема електронної торговельної
    28.  системи Біржі. Біржею та учасниками торгів можуть використовуватися
    29.  електронні документи, відтворення підпису за допомогою засобів
    30.  механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або
    31.  іншого аналога власноручного підпису, відповідно дозаконодавства
    32.  України.
    33.  36
    34.  На біржі можуть застосовуватися стандартні форми документів,
    35.  реквізитний склад яких встановлюється Правлінням Біржі.
    36.  Склад документів, що використовується при взаємодіїБіржі із
    37.  розрахунковими установами, встановлюється, із додержанням вимог
    38.  законодавства, договорами Біржі з такими установами.
    39.  Облік документів на Біржі може здійснюватися шляхомїх нумерації,
    40.  групування та ведення реєстрів, згідно вимог чинного законодавства та
    41.  наказів керівника Біржі.
    42.  Біржа здійснює зберігання документів відповідно до  вимог чинного
    43.  законодавства.
    44.  6.4. Якщо інше не встановлене Правилами Біржі, заявка/котировка учасника
    45.  торгів повинна містити наступну інформацію:
    46.  - присвоєний біржею реєстраційний код цінного паперу(фінансового
    47.  інструменту);
    48.  - направленість котировки, заявки (купівля або продаж);
    49.  - кількість цінних паперів (фінансових інструментів);
    50.  - ціну одного цінного паперу(фінансових інструментів);
    51.  - умови та термін виконання розрахунків;
    52.  - ідентифікатор рахунків, з використанням яких відбуватимуться
    53.  розрахунки за біржовим контрактом, укладеним на підставі поданої
    54.  заявки;
    55.  - іншу інформацію, передбачену рішенням Правління Біржі
    56.  (найменування режиму торгів, інформацію щодо можливості часткового
    57.  задоволення заявки, інформацію стосовно учасника біржових торгів, код
    58.  ЄДРПОУ учасника біржових торгів, дані про депозитарну установу,
    59.  який забезпечує виконання розрахунків тощо).
    60.  Заявки/котировки можуть містити умови зворотнього викупу цінних
    61.  паперів (фінансових інструментів).
    62.  6.5. Ціни визначаються в розрахунку за один ціннийпапір, торговельною
    63.  системою може додатково розраховуватися дохідність  для боргових
    64.  цінних паперів.
    65.  Для боргових цінних паперів (облігацій, ощадних(депозитних)
    66.  сертифікатів тощо), які передбачають виплату накопиченого доходу
    67.  (розмір якого відображається в торговельній системіБіржі), виставлення
    68.  заявки на купівлю або продаж цінних паперів означає зобов’язання
    69.  учасника у випадку укладання біржового контракту зацією заявкою
    70.  виконати біржовий контракт за ціною, яка розраховується торговельною
    71.  системою біржі в порядку, визначеному Правлінням Біржі.
    72.  6.6. Реєстрація ідентифікатору рахунків учасника торгів здійснюється
    73.  відповідальною особою Біржі за умови надання учасником торгів у
    74.  37
    75.  письмовій формі заяви за формою, що встановлюється  рішенням
    76.  Правління Біржі.
    77.  6.7. Реєстрація ідентифікатору рахунків здійснюється протягом трьох
    78.  робочих днів з дати отримання заяви в порядку, визначеному
    79.  Правлінням Біржі.
    80.  6.8. Заявка вважається введеною до електронної торговельної системи з
    81.  моменту її внесення до бази даних ПФТС.
    82.  6.9. Укладення біржового контракту за заявками учасників торгів
    83.  відбувається в момент співпадіння істотних умов зареєстрованих
    84.  учасниками торгів в торговельній системі Біржі заявок на купівлю та
    85.  заявок на продаж за технологіями, визначеними цими  Правилами та
    86.  іншими внутрішніми документами Біржі.
    87.  6.10. При співпадінні істотних умов заявки учасника торгів на продаж цінних
    88.  паперів із істотними умовами заявки учасника торгівна купівлю цінних
    89.  паперів (які зареєстровані організатором торгівлі),електронною
    90.  торговельною системою Біржі на підставі даних, що містяться у заявках,
    91.  здійснюється формування біржового контракту у форміелектронного
    92.  документу.
    93.  Істотними умовами заявок учасників торгів є умови щодо фінансового
    94.  інструментів, їх кількості, ціни купівлі/продажу, строків проведення
    95.  розрахунків, а також інші умови заявок, обов’язковість визначення яких
    96.  встановлена органом управління Біржі.
    97.  Часткове співпадіння умов заявок учасників торгів на купівлю та продаж
    98.  щодо кількості цінних паперів (фінансових інструментів) вважається
    99.  співпадінням умов заявок щодо кількості цінних паперів (фінансових
    100.  інструментів), якщо заявки передбачають можливість  часткового
    101.  виконання заявки.
    102.  6.11. За рішенням органів управління на Біржі може бути запроваджено
    103.  укладання біржових контрактів за участі Центрального контрагента
    104.  відповідно до вимог законодавства, а також умов укладеного Біржею
    105.  договору з особою, яка виконує функції Центральногоконтрагенту.
    106.  6.12. Особливості укладання біржових контрактів за участі Центрального
    107.  контрагента.
    108.  6.12.1. Подання Учасником торгів заявки означає, щоУчасник торгів подав, а
    109.  Центральний контрагент отримав оферту на укладення  біржового
    110.  контракту відповідно до цих Правил.
    111.  6.12.2. В момент подання зустрічної заявки по відношенню до поданої заявки,
    112.  Центральний контрагент зобов'язаний прийняти (акцептувати)
    113.  адресовані йому оферти, зроблені шляхом подання заявок. При цьому
    114.  кількість цінних паперів та ціна біржового контракту визначаються
    115.  згідно вимог глави ІV цих Правил.
    116.  38
    117.  6.12.3.Центральний контрагент акцептує оферти, які  зробили учасники торгів,
    118.  шляхом направлення їм відповідного повідомлення з інформацією про
    119.  кількість та ціну цінних паперів, що є предметом біржового контракту.
    120.  Вказані повідомлення не є заявками.
    121.  6.12.4.Повідомлення Центрального контрагента про акцептування оферт,
    122.  зроблених учасниками торгів, направляються учасникам торгів через
    123.  електронну торговельну систему Біржі. Момент надходження такого
    124.  повідомлення вважається моментом укладання біржового контракту
    125.  Центрального контрагента з учасниками торгів (або учасником торгів,
    126.  якщо заявки, зазначені в п.6.12.1. та п.6.12.2. цихПравил, подані одним
    127.  учасником торгів в інтересах різних його клієнтів або у власних
    128.  інтересах та інтересах його клієнта).
    129.  6.13. При укладанні та виконанні біржових контрактів з цінними паперами на
    130.  Біржі, учасники торгів мають дотримуватися вимог законодавства про
    131.  захист економічної конкуренції.
    132.  6.14. Торги на Біржі можуть проводитися :
    133.  - з попереднім блокуванням активів;
    134.  - без попереднього блокування активів.
    135.  Торги з попереднім блокуванням активів можуть проходити як з
    136.  двостороннім забезпеченням, так і з одностороннім забезпеченням.
    137.  6.14.1 Торги з попереднім блокуванням активів.
    138.  6.14.1.1. Торги з двостороннім забезпеченням.
    139.  6.14.1.1.1. Учасник торгів має право виставляти заявку на купівлю цінних
    140.  паперів та інших фінансових інструментів і укладатибіржовий контракт,
    141.  якщо заблоковані залишки на грошовому рахунку, якийвідповідає
    142.  вказаному в заявці ідентифікатору рахунків, більше  або дорівнюють
    143.  сумі біржового контракту, вказаній в заявці.
    144.  6.14.1.1.2. Учасник торгів має право виставляти заявку на продаж цінних
    145.  паперів, якщо заблоковані залишки на рахунку у цінних паперах, який
    146.  відповідає вказаному в заявці ідентифікатору рахунків, більше або
    147.  дорівнюють кількості цінних паперів, вказаній в заявці.
    148.  6.14.1.2. Торги з одностороннім забезпеченням.
    149.  6.14.1.2.1. Виставлення учасником торгів заявки на  купівлю цінних паперів
    150.  здійснюється без перевірки торговельною системою наявності
    151.  заблокованих цим учасником для участі в торгах на біржі грошових
    152.  коштів.
    153.  6.14.1.2.2. Учасник торгів має право виставляти заявку на продаж цінних
    154.  паперів, якщо заблоковані залишки на рахунку у цінних паперах, який
    155.  відповідає вказаному в заявці ідентифікатору рахунків, більше або
    156.  дорівнюють кількості цінних паперів, вказаній в заявці.
    157.  39
    158.  6.14.2 Торги без попереднього блокування активів.
    159.  При виставленні заявки на купівлю/продаж цінних паперів наявність
    160.  відповідних заблокованих активів на грошовому рахунку/рахунку в
    161.  цінних паперах, який відповідає вказаному в заявціідентифікатору
    162.  рахунків, не перевіряється.
    163.  6.15. Виконання учасниками торгів зобов’язань по біржових контрактах, що
    164.  були укладені на Біржі здійснюється відповідно до типових умов
    165.  здійснення розрахунків, встановлених Правлінням, в  порядку,
    166.  передбаченому внутрішніми документами Біржі, а також внутрішніми
    167.  документами розрахункової установи, з якою Біржею укладено
    168.  відповідний договір.
    169.  Зобов‘язання по виконанню пов`язаних біржових контрактів вважаються
    170.  виконаними тільки за умови виконання зобов‘язань покожному із
    171.  пов`язаних біржових контрактів. Невиконання Учасником торгів
    172.  зобов‘язань перед Центральним контрагентом за однимз пов`язаних
    173.  біржових контрактів припиняє зобов’язання Центрального контрагента
    174.  за іншим з цих пов`язаних біржових контрактів. У випадку невиконання
    175.  Учасником торгів зобов‘язань перед Центральним контрагентом хоча б
    176.  за одним з пов`язаних біржових контрактів кожний з  цих пов’язаних
    177.  біржових контрактів вважається розірваним без вчинення для цього
    178.  будь-яких дій його сторонами, а зобов’язання за ними вважаються
    179.  припиненими. До Учасника торгів, який не виконав прийняті на себе
    180.  зобов‘язання щодо укладених біржових контрактів з Центральним
    181.  контрагентом, застосовуються дисциплінарні санкції  відповідно до
    182.  Дисциплінарного кодексу Біржі.
    183.  6.16. Початок та закінчення торговельного дня встановлюється керівником
    184.  Біржі з урахуванням вимог чинного законодавства.
    185.  Торговельна сесія триває з 10.00 до 17.00, якщо інше не визначено
    186.  керівником Біржі, або уповноваженою ним особою. Дляокремих
    187.  режимів торгів та торгів окремими цінними паперами  (фінансовими
    188.  інструментами) Біржею може встановлюватися додатковий розклад,
    189.  зокрема певні періоди торговельного дня, що доводиться до відома
    190.  учасників торгів не менше, ніж за три робочих дні до введення.
    191.  6.17. Біржа здійснює отримання інформації від торговців цінними паперами
    192.  та її оприлюднення відповідно до чинного законодавства та цих Правил.
    193.  6.18. Біржові торги можуть проводитися за участю державних органів, у
    194.  випадках, коли це не суперечить чинному законодавству.
    195.  6.19. Використання електронної торговельної системи здійснюється шляхом
    196.  встановлення та функціонування відповідних програмно-технічних
    197.  засобів на комп’ютерному обладнанні Біржі та учасників торгів для
    198.  забезпечення укладання та виконання біржових контрактів за цінними
    199.  паперами та іншими фінансовими інструментами.
    200.  40
    201.  Доступ учасників біржових торгів до користування цією системою
    202.  здійснюється шляхом установки відповідних програмно-технічних
    203.  засобів, введення найменувань та паролів, наданих учасникам Біржею.
    204.  6.20. На Біржі здійснюється формування переліку:
    205.  - заявок учасників біржових торгів, який міститьномер заявки;
    206.  найменування учасника торгів, який подав заявку; код учасника торгів,
    207.  який подав заявку; код клієнта цього учасника торгів; умови заявки; вид
    208.  заявки; реквізити цінного папера або іншого фінансового інструменту,
    209.  щодо якого подано заявку; кількість цінних паперів  або інших
    210.  фінансових інструментів, щодо яких учасником поданозаявку; дату та
    211.  час реєстрації заявки, інші відомості, встановлені  за рішенням органів
    212.  Біржі;
    213.  - укладених біржових контрактів, який містить реєстраційний номер
    214.  біржового контракту; сторони біржового контракту; дату і час фіксації
    215.  біржового контракту; реквізити цінного папера або іншого фінансового
    216.  інструменту, щодо якого було укладено біржовий контракт; суму
    217.  біржового контракту; кількість цінних паперів або інших фінансових
    218.  інструментів, щодо яких було укладено біржовий контракт; ціну цінного
    219.  папера або іншого фінансового інструменту, за якою  було укладено
    220.  біржовий контракт, інші відомості, встановлені за рішенням органів
    221.  Біржі.
    222.  В контексті цього пункту Правил реквізитами цінногопаперу
    223.  (фінансового інструменту) є інформація, яка дає можливість
    224.  ідентифікувати цінні папери (фінансові інструменти)серед інших.
    225.  Реквізити цінних паперів (фінансових інструментів)  визначаються в
    226.  залежності від виду цінного паперу (фінансового інструменту).
    227.  В контексті цього пункту Правил термін «інші відомості, встановлені за
    228.  рішенням органів Біржі» означає додаткову інформацію, обов’язковість
    229.  перебування якої у переліку заявок учасників біржових торгів або
    230.  переліку укладених біржових контрактів визначаєтьсярішенням органів
    231.  Біржі.
    232.  Переліки заявок учасників біржових торгів та укладених біржових
    233.  контрактів формуються та ведуться в електронному вигляді. Відомості
    234.  до вказаних переліків вносяться засобами електронної торговельної
    235.  системи на підставі інформації, що міститься в заявках, поданих до
    236.  Біржі учасниками торгів, та загальної інформації про цінні папери
    237.  (фінансові інструменти) і учасників торгів, веденоїдо торговельної
    238.  системи уповноваженими працівниками Біржі.
    239.  У випадку необхідності Біржа виготовляє паперові виписки з Переліку
    240.  укладених біржових контрактів, які засвідчуються підписом
    241.  уповноваженої особи Біржі та скріплюються печаткою  Біржі. Належним
    242.  чином засвідчені паперові виписки з Переліку укладених біржових
    243.  контрактів видаються на запити осіб, які мають відношення до
    244.  біржового контракту, та у відповідь на належним чином оформлені
    245.  41
    246.  запити уповноважених органів державної влади та інших осіб за
    247.  наявності передбачених чинним законодавством підстав.
    248.  6.21. Припинення та зупинення торгівлі цінним папером/фінансовим
    249.  інструментом здійснюється у випадках, передбачених  чинним
    250.  законодавством, цими Правилами, рішеннями Ради.
    251.  Зупинення, припинення та поновлення торгівлі здійснюється за
    252.  рішенням уповноваженого структурного підрозділу Біржі.
    253.  Інформація про такі рішення оприлюднюється у відповідності до
    254.  чинного законодавства, цих Правил.
    255.  6.22. За рішенням уповноважених державних органів  торгівля зупиняється
    256.  та/або припиняється Керівником Біржі в порядку виконання таких
    257.  рішень.
    258.  6.23. На Біржі можуть укладатися всі види біржових контрактів, що не
    259.  суперечать чинному законодавству, в тому числі операції РЕПО,
    260.  розміщення та викуп цінних паперів та інших фінансових інструментів.
    261.  Біржовий контракт не може укладатися за заявками, які подають різні
    262.  учасники біржових торгів в інтересах одного й того самого клієнта.
    263.  6.24. Операції РЕПО здійснюються з урахуванням особливостей,
    264.  встановлених цими Правилами.
    265.  6.25. Перелік видів заявок, які можуть подавати Учасники біржових торгів:
    266.  6.25.1. в режимах торгів на ринку заявок:
    267.  Лімітна заявка – заявка, яка виконуєтьсяпо вказаній у ній або по кращій
    268.  за неї ціні;
    269.  Ринкова заявка – заявка, яка виконуєтьсяпо найкращих в момент її
    270.  виставлення на ринок цінах.
    271.  Лімітна та ринкова заявки можуть бути лише безадресними заявками.
    272.  6.25.2. в режимах торгів на ринку котировок та ринку РЕПО:
    273.  Тверда заявка (котировка) – заявка учасника біржових торгів, адресована
    274.  іншому учаснику біржових торгів або усім учасникам  біржових торгів,
    275.  яка означає безумовну згоду такого учасника укластибіржовий контракт
    276.  на умовах, зазначених в заявці;
    277.  Індикативна заявка (котировка) - заявка учасника біржових торгів, яка є
    278.  пропозицією іншим учасникам біржових торгів укластибіржовий
    279.  контракт на умовах, зазначених у заявці.
    280.  6.25.3. на ринку одностороннього аукціону Учасникив залежності від
    281.  встановленого Регламенту аукціону можуть подавати як індикативні, так
    282.  и тверді заявки, як лімітні, так і ринкові заявки.
    283.  6.26. Біржа встановлює наступні критерії ліквідності цінних паперів, які
    284.  виступають як забезпечення при здійсненні маржинальних операцій:
    285.  42
    286.  - обсяг торгів цінним папером складає не менше 750  000 грн. за останні
    287.  три місяці для акцій та не менше 900 000 тис. грн.  за останні шість
    288.  місяців для облігацій;
    289.  - кількість укладених та виконаних біржових контрактів за таким цінним
    290.  папером становить не менше 10 біржових контрактів за останні три
    291.  місяці;
    292.  - кількість учасників торгів, що укладали біржові контракти за таким
    293.  цінним папером становить не менше трьох за останні три місяці;
    294.  - кількість торговельних днів, у які укладалось більше 10 біржових
    295.  контрактів за таким цінним папером становить не менше одного
    296.  протягом останніх трьох місяців;
    297.  - кількість торговельних днів, у які подавалися заявки на покупку таких
    298.  цінних паперів, становить не менше 15 днів протягомостанніх трьох
    299.  місяців;
    300.  - кількість торговельних днів, у які подавалися заявки на продаж таких
    301.  цінних паперів, становить не менше 15 днів протягомостанніх трьох
    302.  місяців.
    303.  6.27. Біржа має право у будь-який момент у випадкунеобхідності скасувати

виставлену заявку/котировку за рішенням уповноваженого структурного підрозділу Біржі.

Реквізити біржових заявок на купівлю/продаж цінних паперів.

Вимоги біржі до виставлення котировок.

Порядок укладання угоди на біржі.

Порядок надання інформації до фондової біржі про укладені угоди з цінними паперами.

Глава V. Порядок котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу

Стаття 27. Котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів

27.1. Котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі здійснюється на підставі поданих учасниками торгів заявок та укладання біржових контрактів за технологіями:

- одностороннього аукціону;

- ринку заявок ;

- ринку котировок.

27.2. Для забезпечення котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів Біржа:

- встановлює вимоги до параметрів заявок учасників торгів;

- визначає порядок подачі заявок учасниками торгів в ході торговельної сесії;

- визначає основні параметри торговельної сесії та здійснює контроль за їх дотриманням та формуванням.

27.3. Основними параметрами цінних паперів чи фінансових інструментів є:

- кратність кількостi цінних паперів чи інших фінансових інструментів в заявці

- мінімально припустима кількість та/або вартість цінних паперів чи інших фінансових інструментів в одній заявці ;

- крок зміни ціни;

- ліміт максимальної зміни ціни;

- ціна відкриття;

- поточна ціна;

- ціна закриття;

- біржовий курс.

27.4. Перші чотири параметри, зазначені в п. 27.3 Правил, встановлюються рішенням Котирувальної комісії.

27.5. Ціною відкриття торговельної сесії для кожного цінного паперу вважається перше, розраховане у цей день, значення поточної ціни цього цінного паперу, якщо інше не визначено розпорядженням Голови Правління або уповноваженої ним особи.

27.6. Ціна відкриття цінного паперу в перший день його обігу на Біржі, граничні відхилення цін заявок по відношенню до початкової ціни відкриття цінного паперу в перший день його обігу на біржових торгах визначаються Котирувальною комісією Біржі.

27.7. У випадку відсутності зареєстрованих системою контрактів за певним цінним папером протягом двох робочих днів розпорядженням Котирувальною комісією ціна відкриття за цінним папером може бути змінена.

27.8. Протягом торговельної сесії відносно кожного цінного паперу розраховується поточна ціна згідно п. 23.1.4.

27.9. Ціною закриття торговельної сесії для кожного цінного паперу вважається останнє розраховане на підставі біржових контрактів протягом торговельного дня значення поточної ціни або ціна закриття попереднього торговельного дня, якщо протягом поточного торговельного дня не було укладено біржових контрактів, на підставі яких розраховується поточна ціна.

27.10. Біржовий курс цінного папера визначається у день проведення біржових торгів за цим цінним папером шляхом розрахунку середнього арифметичного зваженого цін біржових контрактів, укладених у такий торговельний день, що одночасно відповідають вимогам встановленим Комісією щодо порядку такого визначення.

Біржовий курс цінного папера визначається без урахування біржових контрактів, у яких центральний контрагент виступає як покупець цінного папера.

Біржовий курс цінного папера не визначається при первинному розміщенні цінних паперів, за операціями РЕПО, за контрактами, укладеними на підставі адресних заявок, за контрактами, укладеними при проведенні торгів з продажу акцій, що належать державі.

Біржові контракти, які мають ознаки можливого маніпулювання, можуть не використовуватися при розрахунку біржового курсу.

При розрахунку біржового курсу його значення округлюється до чотирьох значущих цифр після коми.

27.11. Біржовий курс цінного папера, за яким не відбувалися торги у торговельний день, не визначається за такий торговельний день і не оприлюднюється.

27.12. Заходами, спрямованими на справедливе котирування цінних паперів також є:

- встановлення заходів щодо запобігання маніпулюванню цінами в ході торговельної сесії, визначених статтею 23 цих Правил;

- процедури зупинення, припинення та поновлення торгів на біржі, визначені статтею 25 цих Правил;

- запровадження інституту маркет-мейкерів згідно зі статтею 26 цих Правил.

Глава VII. Порядок розкриття інформації про діяльність Біржі та її оприлюднення

Стаття 31. Розкриття інформації про діяльність Біржі та її оприлюднення

31.1. Вся інформація, що пов’язана з ходом та результатами торгів на Біржі, є власністю Біржі. Біржа залишає за собою право продавати інформаційним агентствам, засобам масової інформації чи іншим способом поширювати інформацію про торги.

31.2. Дії Біржі щодо оприлюднення інформації спрямовані на захист інтересів членів Біржі та інших учасників торгів, забезпечення рівних умов щодо отримання інформації про контракти з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які допущені до торгівлі на біржі.

31.3. Доступ до інформації здійснюється в такому порядку:

- вільний доступ (доступ до оприлюдненої інформації);

- доступ на договірних засадах;

- доступ уповноважених державних органів.

31.4. Біржа у день проведення біржових торгів зобов'язана оприлюднювати таку інформацію:

- перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення контрактів купівлі-продажу цінних паперів на Біржі;

- біржовий список;

- перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу/делістингу;

- обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, загальну вартість укладених та виконаних біржових контрактів, біржовий курс та результати котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений Комісією.

31.5. Біржа також оприлюднює таку інформацію:

- перелік учасників біржових торгів, до яких застосовані санкції щодо невиконання правил Біржі, із зазначенням порушень;

- інформацію щодо відсутності розрахунків та/або проведення розрахунків з порушенням встановленого біржовим контрактом строку їх виконання за наслідками укладених на Біржі біржових контрактів та/або розірвання раніше укладених на біржі біржових контрактів учасниками біржових торгів.

31.6. Біржа здійснює розкриття інформації про укладені протягом торгівельного дня контракти, а також розрахунок цін і обсягів без врахування контрактів, в яких центральний контрагент виступає як продавець цінних паперів. Біржа може оприлюднювати додаткову інформацію, що стосується результатів торгів та показників, які характеризують кон'юнктуру ринку.

31.7. Біржа оприлюднює інформацію у період та формі встановленій Комісією.

31.8. Біржа в разі виявлення невідповідності інформації, яка оприлюднена, має усунути ці невідповідності, оприлюднити інформацію повторно, але не пізніше строків, встановлених Комісією.

31.9. У разі, якщо останній день оприлюднення інформації є неробочим, останнім днем оприлюднення вважається наступний після неробочого робочий день.

31.10. Інформація, зазначена у п. 31.4 та 31.5 Правил оприлюднюється через веб-сайт Біржі у цілодобовому режимі.

31.11. Інформація, що відображає стан торгових операцій з цінними паперами, які здійснені протягом торговельної сесії (ціна відкриття, , параметри останнього укладеного контракту) може розкриватися Біржею в режимі реального часу через офіційний веб-сайт біржі в мережі Інтернет. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Правлінням Біржі.

31.12. Біржа у разі зупинення біржових торгів або призупинення допуску учасника до біржових торгів повідомляє про це Комісію в одноденний строк у спосіб, визначений Комісією.

Біржа в одноденний термін повідомляє Комісію про операції з цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами, які здійснюються на Біржі, у разі, якщо існує підозра в тому, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація.

31.13. При організації та проведенні торгів з використанням ЕТС Біржі встановлюються наступні обмеження щодо використання інформації, яка є доступною учасникам ЕТС та спостерігачам, що отримали доступ до системи:

31.13.1. Учасники Біржі та/або їх клієнти, спостерігачі, інформаційні агенції та засоби масової інформації мають право розповсюджувати зазначену інформацію тільки на підставі договору з Біржею.

31.13.2. Надання інформації про хід та/або підсумки торгів учасником ЕТС своєму клієнту не є розповсюдженням зазначеної інформації згідно з цим пунктом і може використовуватися тільки для облікових та аналітичних цілей, а також для надання консультаційних послуг клієнтам.

31.14. Біржа, для забезпечення виконання функцій державного представника, забезпечує доступ державного представника Комісії до інформації про хід та підсумки торгів в режимі реального часу шляхом:

- надання йому доступу до інформації, що оприлюднюється на веб-сайті Біржі;

- підключення до ЕТС Біржі в режимі спостерігача.

31.15. Зміст біржового контракту, за винятком найменування цінного паперу, інформації про емітента, виду цінного паперу, кількості, ціни та суми контракту, не підлягає розголошенню. Інша інформація може бути розкрита для третіх сторін у випадках, передбачених діючим законодавством України, за рішенням суду або на вимогу слідчих органів.

31.16. Біржа надає інформацію до Комісії згідно вимог, що встановлені чинними нормативними документами Комісії.

31.17. Біржа здійснює обмін інформацією з іншими фондовими біржами шляхом розміщення такої інформації на веб-сайті Біржі. Склад такої інформації визначається відповідно до Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 р. № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2012 р. за № 2082/22394.

31.18. У разі виявлення Біржею у діях учасників біржових торгів діянь щодо впливу на ринкову вартість цінних паперів на організаційно оформленому фондовому ринку в інтересах такого учасника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих цінних паперів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого впливу, Біржа негайно повідомляє про це інші фондові біржі.

Контрагент 1 (фіз. Або юр. Особа), який має рахунок в ЦБ в депозитарній установі «ТАСК-БРОКЕР». Для цього депозитарної установи він є депонентом.

онтрагент 2 (фіз. Або юр. Особа), який має рахунок в ЦБ в депозитарній установі «ХХХ». Для цього депозитарної установи він є депонентом.

Депозитарна установа

ТОВ «ТАСК-БРОКЕР»

Депозитарна установа «ХХХ»

Підписали між собою договір купівлі-продажу ЦП

1. Подає депозитарній установі «ТАСК-БРОКЕР» розпорядження на поставку зі свого рахунку ЦП, які він продає контрагентові 2.

1. Подає депозитарній установі «ХХХ» розпорядження на прийом на свій рахунок ЦБ, які він купує у контрагента 1.

Спеціальна комп.программа «Оберон»

Продавець за договором

Покупець за договором

2. Робота депозитарної установи з отриманим розпорядженням

2. Реєструє розпорядження у себе в журналі і виставляє ЦБ на депозитарна установа-одержувача - у програмі «Оберон» формує спец.сообщеніе, в яке заносить інформацію з отриманого від свого депонента

Повідомлення про передачу ЦБ від контрагента 1 до контрагента 2 (які ЦБ, скільки штук і тд.)

2. Реєструє розпорядження у себе в журналі і приймає ЦБ від депозитарної установи-відправника - у програмі «Оберон» читає спец.сообщеніе, інфу якого звіряє з тією, яку має в розпорядженні від свого депонента

2. Робота депозитарної установи з отриманим розпорядженням

3. Після того як приймаюча сторона прийняла ЦБ, обидві депозитарних установи формують для своїх клієнтів виписки про здійснену операцію і про поточний стан їхніх рахунків і подають їм ці виписки. Так контрагенти знають, що все пройшло добре.