Звіт з лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» | MegaDOCs

Звіт з лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика»

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ЗВІТ

з лабораторних робіт

з дисципліни «Інформатика»

Спеціальність 5.03050901

Група  БО-13-1

Виконав   Нікітіна Д. В.

Перевірив   Ольховікова А. И.

2015

ЗМІСТ

Лабораторна робота №9,10  3

Лабораторна робота №11 ………………………………………………………..7

Лабораторна робота № 12 11

Лабораторна робота № 13-14  14

Лабораторна робота № 15 17

Лабораторна робота№ 16………………………………………………………20

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9-10

Тема: Використання формул і функцій. Сортування і фільтрування даних таблиці. Умовне форматування даних таблиці.

Мета: Придбати практичні навички при використанні формул і функцій. Навчитись виконувати сортування і фільтрування даних таблиці. Засвоїти принципи умовного форматування даних таблиці.

Хід роботи:

Завдання 1.

1.Виконала запуск програми Excel.

2. Створила і від форматувала таблицю за зразком.

Рис.1 – Таблиця 1.

3. Ввела в таблицю первинні дані про товари - № п/п, найменування товару, одиницю виміру, ціну товару, кількість товару у запасі.

4. Вартість запасу обчислила, як добуток Ціна*Запас.

5. ПДВ обчислила за формулою Вартість*20/100.

6. Вартість у питомих одиницях обчислила, як Вартість/Курс п.од.

7.Виконала підсумування, за допомогою автосуми.

8. Відформатувала дані таблиці за зразком.

9. Зберегла отриману книгу.

Завдання 2.

1.Виконала запуск програми Excel.

2. Створила форму таблиці за зразком.

3. Заповнила стовпчики Товар, Кількість, Ціна, Дата продажу. Стовпчик Дата оплати заповнила не повністю.

4. У комірку Н3 ввела формулу: =СЕГОДНЯ().

5. Для розрахунку кількості прострочених днів у комірку F3 ввела формулу: =ЕСЛИ(Е3=””;ДНЕЙ360(D3;$H$3);0) і розповсюдила її по стовпчику.

6. Для розрахунку суми боргу у комірку G3 ввела формулу: =ЕСЛИ(F3>0;B3*C3;0) і розповсюдила її по стовпчику.

7. Для розрахунку загальної суми боргу у комірку Е11 ввела формулу: =СЧИТАТЬПУСТОТЫ(E3:E10).

8. Для розрахунку загальної суми боргу у коміркуG11ввела формулу:=СУММ(G3:G10).

9. Виконала умовне форматування стовпчика Прострочено днів більш, ніж 10, для чого:

 •  Виділила дані у цьому стовпчику(без заголовка);
 •  Условне форматирование         Правила выделения ячеек больше         вказала 10          ОК;

Таким же чином виконала умовне форматування стовпчика Борг для суми, більшої  2000грн.

Рис. 2 – Таблиця 2.

       10. Зберегла отриману книгу.

Завдання 3.

 1.  Виконала  запуск програми Excel.
 2.  Створила форму таблиці за зразком.

Рис. 3 – Таблиця 3.

Завдання 3.1.

За допомогою Фільтру витягла з вихідної  заданої таблиці даних дані про фірми, що зайняті будівництвом:

 1.  Поставила курсор на будь-яку чарунку таблиці-списку.
 2.  СОРТИРОВКА И ФИЛЬТР- ФИЛЬТР.
 3.  Клацнула стрілку на стовпчику Спеціалізація. У списку вибрала «Будівництво».
 4.  Зняла фільтр.

Завдання 3.2.

За допомогою Фільтру витягла з вихідної  заданої таблиці даних дані про фірми, що виробляють миючі вироби і мають борг, що перевищує 50грн:

 1.  Поставила курсор на будь-яку чарунку таблиці-списку.
 2.  СОРТИРОВКА И ФИЛЬТР- ФИЛЬТР.
 3.  Клацнула стрілку на стовпчику Спеціалізація. У списку вибрала «Миючі вироби».
 4.  Клацнула стрілку на стовпчику Борг. У списку вибрала «Числовые фильтры ->больше…»
 5.  У діалоговому вікні вказала число 50.
 6.  Зняла фільтр.

Завдання 3.3

Відсортувала вихудну таблицю-список за сумами в рахунках:

 1.  Поставила курсор на будь-яку чарунку таблиці-списку.
 2.  СОРТИРОВКА И ФИЛЬТР -> НАСТРАИВАЕМАЯ СОТРИРОВКА.
 3.  У вікні діалогу вказала:
 •  Сортировать по- вибрала в списку Сума в рахунку.
 •  ОК.

Завдання 3.4.

Підвела підсумки заборгованості фірм за спеціалізацією:

 1.  Відсортувала вихідну таблицю за спеціалізацією фірм!
 2.  Поставила курсор на будь-яку чарунку таблиці-списку.
 3.  Вкладка «ДАННЫЕ» -> ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ.
 4.  У вікні діалогу вказала:
 •  При каждом изменении в –в списку вибрала «Спеціалізація»;
 •  Операция –в списку вибрала «Сумма»;
 •  Добавила в итоги по –в списку обрала «Сума в рахунку»;

 •  Заменила текущие итоги  -поставила прапорець;
 •  Итоги под данными –поставила прапорець.
 1.  ОК.

Висновок: У цій лабораторній роботі я придбала практичні навички при використанні формул і функцій. Навчилась виконувати сортування і фільтрування даних таблиці. Засвоїла принципи умовного форматування даних таблиці.

Лабораторна робота № 11

Тема: Графічний аналіз рядів даних. Побудова діаграм і графіків.

Мета: Здобуття практичних навичок в побудові та налаштування графіків та діаграм в  MSExcel 2007.

Хід роботи

Завдання №1 На основі електронної таблиці, побудованої в лабораторній роботі № 9-10, побудувати  об’ємну діаграму.

Завдання №2. Побудова таблиці значень функції та графіку функції на заданому інтервалі.

Завдання №1

На основі електронної таблиці, побудованої в лабораторній роботі № 9-10,

побудувала об’ємну діаграму.

 1.  Виділила інформаційну частину таблиці і скопіювала її на Лист3.
 2.  Додала відповідні назви до рядків та стовпців таблиці.
 3.  Виділила таблицю та скористатися командою  Вставка – Диаграммы – Гистораммы.
 4.  Побудовану  діаграму скопіювала в звіт по лабораторній роботі.

Завдання №2

Побудувала таблицю значень та графік функції на інтервалі

[-2, 2] з шагом h=1,9.

Відкрила MS Excel 2007. На Лист1побудувати таблицю значень функції:

 1.  Сформувала заголовок.
 2.  В комірку А3 ввела -2 . В комірку А4 ввести -1,9 (тобто х+h).

Виділила ці комірки та автозаповненням (тобто протягуванням  за нижній правий кут заповнила значення Х до 2.

 1.  В комірку В3 ввела формулу обчислення функції Виділила  цю комірку та автозаповненням отримані  значення функції  протягнув до Х=2.

В результаті отримала  таблицю значень функції:

Рис.1 Таблиця значень функції

 1.  Виділила стовпчик, що відповідає значенням Y та виконала команду Главная – Вставка – График.В вікні, що з’явилось, обрала тип графіку.
 2.  У розділі Макет діаграм  обрала  макет, що містить назву графіку та назви осей. Ввела відповідні назви.
 3.  В розділі Данные – Выбрать данные змінила підписи горизонтальної осі виділивши стовпчик, що відповідає Х:

В результаті отримала наступний графік функції:

Рис2. Отриманий графік функції

Висновок: У цій лабораторній роботі я здобула  практичні навички в побудові та налаштування графіків та діаграм в MS Excel 2007.

Лабораторна робота № 12

Тема: Створення бази даних в СУБД  Access 2007. Встановлення зв’язків між таблицями.

Мета: Навчитися створювати нову базу даних, задавати структуру таблиць і заповнювати їх даними , встановлювати зв’язки між таблицями.

Хід роботи

 1.  Запустила Microsoft Access 2007 з Робочого столу.
 2.  Натиснула кнопку Новая база даных.
 3.  У правому нижньому кутку вікна задала ім'я нової бази даних згідно свого варіанта. Користуючись піктограмою Активная папка вказала свою теку для збереження бази даних і виконала команду Создать.
 4.  Для формування структури першої таблиці помістила курсор на заголовок Таблица 1, активізувала контекстне меню та вибрала команду Конструктор. Задав  ім’я таблиці.
 5.  Ввела імена полів таблиці, вказаної у моєму варіанті, і вказала типи даних, до яких вони відносяться.
 6.  Задала ключове поле таблиці згідно з тим, як вказано в моему варіанті. Для цього натиснула ПКМ на тому полі, яке має бути ключовими в контекстному меню, що з'явилося, вибрала команду Ключевое поле.
 7.  Щоб вийти з режиму Конструктор помістила курсор на ім’я таблиці, активізувавши цим контекстне меню та вибрала команду Закрыть.
 8.  Відкрила створену таблицю подвійним клацанням миші по її назві і заповнила в ній 5 рядків відповідною інформацією.
 9.  Для створення нової таблиці оберала команду Создание- Таблица.Вказаним в пунктах 4-8 способом створила і заповнила Інформацією всі таблиці, вказані у варіанті.

Рис.1 Вікно схеми зв’язку даних

Рис.2 Вікно таблиці бази даних

Рис.3 Вікно таблиці бази даних

Рис.4 Вікно таблиці бази даних

Висновок: У цій лабораторній роботі я навчилась створювати нову базу даних, задавати структуру таблиць і заповнювати їх даними , встановлювати зв’язки між таблицями.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13-14

Тема: Система керування базами даних Access: Створення запитів за допомогою майстра та в режимі конструктора.

Мета: Одержати практичні навички у формуванні запитів у середовищі MS Access.

 1.  Відкрила базу даних, створену раніше (на лабораторній роботі № 12).
 2.  Формування простого запиту.
  1.  Виконала команду: вкладка стрічкиСоздание →Мастер запросов→ Простой запрос.
  2.  У діалоговому вікні, що з'явилося, вказала таблицю, для якої будую запит і вибрала потрібні для запиту поля. Натиснула кнопку Далее..
  3.  Ввела ім'я запиту і натисла кнопку Готово.

Рис.1- Створення простих запитів.

 1.  Запити, за допомогою яких відібрала всі книги, що були видані з 1990 по 2010 роки.
  1.  Для відкритої бази даних виконала команду: вкладка Создание →Конструктор запросов.
  2.  У діалоговому вікні Добавление таблиц вибрала необхідну таблицю і клацнула по кнопці  Добавить а потім - на кнопку Закрыть.
  3.  Потрібні поля з таблиці перенесла на бланк запиту, клацнувши по них двічі.
  4.  Побудувала умову за допомогою операцій відношення : >, ≥, <, ≤,=, і операторів: and ( і ), or ( чи ).Для цього в потрібному полі помістила курсор в рядок Условие отбора , натиснула ПКМ і в контекстному меню, що з'явилося, вибрала команду Построить.

Рис.2. «Построитель виражений».

 1.  Створила запит з параметром для відбору книг певного автора.
  1.  Повторила пункти 3.1-3.3
  2.  У рядку Условие отбора відбору ввела значення «Like [Введите автора]», по якому було зроблено відбір записів.
 2.  За допомогою запиту вивела фамилії та імена читачів, що не повернули книгу на певну дату.
  1.  Для відкритої бази даних виконала команду: вкладка стрічки Создание →Конструктор запросов.
  2.  У діалоговому вікні Добавление таблиц вибрала необхідну таблицю і клацнула по кнопці Добавить , а потім - на кнопку Закрыть .
  3.  У потрібному полі в рядку Условие отбора ввела текст Like [Введите дату]. Це означає, що при відкритті запиту з'явиться діалогове вікно з текстом "Введіть дату" і полем для введення умови відбору.

Рис.3.- Створення запиту з параметром.

 1.  Зберегла запит під конкретним ім'ям і закрила Конструктор.
  1.  Для перегляду результатів запиту запустила запит.

Висновок: У цій лабораторній роботі я одержала практичні навички у формуванні запитів у середовищі MS Access.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №15

Тема: Робота в інтегрованому середовищі Турбо Паскаль. Відлагодження і тестування лінійних програм.

Мета: познайомилась з основними командами меню: робота в текстовому редакторові, збереження файлу з текстом програми, запуск програми на виконання. Навчитися складати лінійні програми на мові Турбо Паскаль з використанням операторів: присвоєння, введення і виведення.

Хід роботи:

Завдання 1.

1. Завантажила Borland Pascal.

2. У основному меню вибрала пункт File і команду New. При цьому в робочій області буде відкрито вікно редагування Edit з написом Noname.pas

3. До набору тексту програми у вікні Edit зберегла файл майбутньої програми на жорсткому диску. Для цього в основному меню вибрала пункт File, а в ньому команду Save as.

4. Ввела в вікні текстового редактора текст програми для такої задачі: Дана довжина ребра куба.  Знайти об’єм ребра куба і площу його бічної поверхні.

Рисунок 1 – Текст програми для задачі.

Рисунок 2 – Копія вікна виконання програми

Завдання 2.

Постановка задачі:

Дано 2 арифметичні числа. Знайти середнє арифметичне і добуток.

Блок схема алгоритму рішення:

Рисунок 3 – Текст програми на мові Паскаль

Рисунок 4 – Копія вікна виконання програми

Висновок: У цій лабораторній роботі я ознайомилась з програмою Турбо Паскаль та ознайомилася з основними командами меню: робота в текстовому редакторові, збереження файлу з текстом програми, запуск програми на виконання. Навчилась складати лінійні програми на мові Турбо Паскаль з використанням операторів: присвоєння, введення і виведення.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 16

Тема: Робота в інтегрованому середовищі Турбо Паскаль. Відлагодження і тестування програм з «розгалуження» (Оператор умовного переходу).

Мета: Познайомитися з роботою оператора умовного переходу в мові Паскаль. Навчитися складати програми з використанням оператора умовного переходу.

Хід роботи

Завдання 1.

За допомогою програми Борланд  Паскаль,  обчислити корені квадратного рівняння. Квадратне рівняння має вигляд:  ax2+bx+c=0. Початкові дані: коефіцієнти квадратного рівняння а, b,c.

Рисунок 1 – Текст програми на мові Паскаль

Рисунок 2 - Копія вікна виконання програми

Завдання 2.

Виконання роботи у Паскаль, згідно свого варіанту.

Дано дійсні числаa,b,c.. Перевірити, чи виконується нерівність:  a<b<c.

Блок схема алгоритму рішення:

Рисунок 3 – Тест програми на мові Паскаль

Рисунок 4 – Копія вікна виконання програми

Виконала роботу  у Паскаль, згідно свого варіанту.

Висновок: У цій лабораторній роботі я ознайомилась з роботою оператора умовного переходу у мові Паскаль. Навчилась складати програми з використанням оператора умовного переходу.

Початок

Введення a,b

Y:=(a*b

X:=(a*b)/2

Виведення a,b

Кінець

Початок

Введення a,b,с

a>=b and

b>=c

Неравенство a>b>c не выполняется.

Неравенство  a>b>c

выполняется.

Виведення a,b,c,

Кінець