«Психологічні особливості уявлень сучасних жінок про всласне місце та роль у суспільстві» | MegaDOCs

«Психологічні особливості уявлень сучасних жінок про всласне місце та роль у суспільстві»

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

Інститут педагогіки, психології і мистецтв

Кафедра психології

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОГРАМА

З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ :

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ СУЧАСНИХ ЖІНОК ПРО ВСЛАСНЕ МІСЦЕ ТА РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ»

Студентки 2 курсу ГПС групи

Галузі знань 0301 Соціально – політичні науки

напряму підготовки 6.03.102 « Психологія »

Дослідницька програма

виконана під керівництвом

кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри психології

Оцінка дослідницької програми__________

Вінниця – 2015 рік

ВСТУП

Актуальність дослідження. Актуaльність вивчeння стереoтипів в сучаснoму суспільствi пoлягає в тому, що пo- першe, все життя людина сприймaє і реaгує на прoцеси своєї життєдіяльності тільки через стереoтипи; другим чинником можна назвати взаємoдію людей на основі спільно визнаних стереотипів; по-третє, людина робить усі свої висновки здебільшого на підстaві існуючих стерeотипів. Таким чином, саме за дoпомогою гендерних стереoтипів особистість формує свою соціальну пoведінку, встановлює сoціальні зв’язки, сoціальний кoнтроль. Актуaльність вивчeння стереoтипів в сучаснoму суспільствi пoлягає в тому, що пo- першe, все життя людина сприймaє і реaгує на прoцеси своєї життєдіяльності тільки через стереoтипи; другим чинником можна назвати взаємoдію людей на основі спільно визнаних стереотипів; по-третє, людина робить усі свої висновки здебільшого на підстaві існуючих стерeотипів. Таким чином, саме за дoпомогою соціальних стереoтипів особистість формує свою соціальну пoведінку, встановлює сoціальні зв’язки, сoціальний кoнтроль.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Досліджувана нами тема піднімалась такими відомими дослідниками як Бодалевим О.А., який досліджував психологію спілкування на фоні стереотипного мислення, особистість в сучасному суспільстві; Ліппманом У., який зробив великий внесок у розробку цієї тематики своїми роботами, які стосуються стереотипів та структури масової свідомості; Трусов В. П., Стрікленд Л. Х, у своїй роботі розглядають вплив стереотипів у соціальній психології. Щодо українських вчених, то грунтовні дослідження гендерної системи в Україні та гендерних стереотипів і гендерних ролей здійснюють такі дослідники, як Виноградова Т. В. , Говорун Т. В. , Головашко І. А. , Жеребкіна І. А. , Лебединська К. С. , Лушпай Л. І. , Мельник Т. В. , Семенов В. В. та інші.

Мета дослідження – дослідити психологічні особливості уявлень сучасних жінок, про власне місце та роль у суспільстві.

Об’єкт дослідження – психологічні особливості уявлень жінок про їх місце та роль у суспільстві.

Предмет дослідження – гендерні стереотипи та їх вплив на різні покоління жінок при виборі місця та ролі у суспільстві.

Завдання дослідження:

психологічно обґрунтувати проблему місця та ролі жінки в сучасному суспільстві ;

виявити гендерні стереотипи, які можуть впливати на жінку при виборі власного місця та ролі у суспільстві ;

емпірично дослідити уявлення про місце та роль жінки у суспільстві, які вона відводить для себе.

Гіпотеза дослідження: